Mnogi gledaju na IT opremu isključivo iz kuta troška. Gledaju trošak koji IT oprema generira na početku (kupnja opreme) ali i tokom životnog ciklusa opreme (održavanje opreme). Kroz ovaj tekst ćemo obraditi samo računalo kao informatičku opremu, ali se analogija može uporabiti na gotovo svu IT opremu.

Činjenica je da se bez računala gotovo danas ne može raditi te je iznimno važno da se navedeno razmotriti i prihvati prilikom kupnje nove opreme. Korisnici misle da se najveći trošak generira prilikom kupnje računala, ali da li je to zaista tako? Naravno da trošak postoji, ali pravi trošak se generira kada je oprema u stanju kada se ne može koristit (pokvarena ili krivo kupljena). U trenutku, troškovi su višestruki jer osim što trebate kupiti ili popraviti postojeću opremu, osoba koji je tu opremu koristio jednostavno gubi alat za svoje radno mjesto te ne može obavljati svoj posao.

Brojke – koliko košta downtime?

U prosijeku, radnik košta 470 kuna dnevno što znači da navedeni radnik treba zaraditi minimum toliko dnevno kako bi bili na ‘nuli’. Ako radnik gubi alat za raditi, ne može ni zaraditi što znači da svaki dan kada računalo ne radi, poslodavac može gubiti čak 1000 kuna!

‘Uobičajeni’ proces nabave

Iskustvo nam govori da će odgovore osobe krivo procijeniti potreba tvrtke i radnika prilikom nabavke nove opreme. Najčešće se susrećemo sa sljedećim procesom nabave: nadležne osobe gotovo isključivo gledaju brzinu računala kojeg žele jer to povezuju s dugotrajnošću opreme te samostalno pregledaju mogućnosti na internet trgovinama te na osnovu toga odrede okvirni budžet koji su spremni dati – nakon toga kontaktiraju IT odjel. U prijašnjem navodu vidimo 4 kriva koraka koja vode ka 4 kriva zaključka:

  1. Brzina opreme nije jedina povezana s dugotrajnošću opreme, važnija je kvaliteta izrade
  2. Samostalni pregled mogućnosti i cijena uređaja
  3. Određivanje budžeta bez savjetovanja na osnovi navedenih pronalazaka
  4. Prebacivanje odgovornosti

Navedenim procesom, nadređene osobe će odabrati jeftinija računala namijenjena kućnim korisnicima koja se značajno razlikuju od poslovnih rješenja. Sva profesionalna rješenja prolaze rigoroznije testove izdržljivosti kako bi se produljio vijek trajanja opreme. Uzmimo kao primjer srednje verzije HP laptopa za kućne korisnike i profesionalne korisnike s istim osnovnim specifikacijama (procesor, memorija, HDD, ekran) koji se  razlikuju u cijeni više od 30%, a razlika se nalazi upravo u kvaliteti korištenih materijala i rješenja na i u kućištu koja poboljšavaju vijek trajanja laptopa ali i smanjuju mogućnost ispada.

Ostali krivi koraci i zaključci su nastali uslijed nerazumijevanja tematike i opisanog problema jer će nadređena osoba sama odrediti budžet na osnovi svojih zaključaka ali će odgovornost prebaciti sa sebe na IT odjel. Ukratko, IT odjel će imati mali budžet ali će očekivanja biti velika i teško će se ista ispuniti.

Naravno, uz sve navedeno, veliki utjecaj na trajanje računala ima i način korištenja. Ukoliko uz laptop uzmete monitor, miš i tipkovnicu, veća je vjerojatnost da će računalo više potrajati jer ćete ga manje fizički trošiti. Navedena periferija najčešće potraje dva ili tri puta više nego prosječan laptop tako da se isplati višestruko.

Zaključno, na novu opremu se treba gledati kao na priliku za uštedom. Potrošite sada, uštedite poslije.