Gorila b(r)log

Gorila IT
Odabir tvrtke za IT podršku jedna je od najvažnijih odluka koje možete donijeti za svoju tvrtku. Tehnološke inovacije proširile su se na poslovni svijet. Više nije dovoljno da se tvrtke fokusiraju samo na osnovne poslovne strategije. Sada tvrtke koje žele rasti moraju također ažurirati svoje IT strategije za istinsko poboljšanje.
Gorila IT
Mnogi gledaju na IT opremu isključivo iz kuta troška. Gledaju trošak koji IT oprema generira na početku (kupnja opreme) ali i tokom životnog ciklusa opreme (održavanje opreme). Kroz ovaj tekst ćemo obraditi samo računalo kao informatičku opremu, ali se analogija može uporabiti na gotovo svu IT opremu. Činjenica je da